Nybyggnadsprojekt

Södra Skärgården – Styrsö – Ekudden 2

Nybab bygger även flerbostadshus. Vi planerar, projekterar och uppför flerfamiljshus i egen regi. Vanligtvis i storlek 10 till 15 lägenheter per bostadshus. Nu för närvarande bygger vi 10 lägenheter på Styrsö- Ekudden 2. Kommand bostadsutvecklingsprojekt blir i Åsa/Halland, där vi planerar ca 40 lägenheter.

Produktion av flerbostadshus -Styrsö/Ekudden 2

Läs mer här